info@ljungbergfritzoe.se
+46(0)155-26 78 10
sv
/
en

Vi vill lämna efter oss något att vara stolta över. Därför tar vi på Ljungberg Fritzoe vårt miljöarbete på största allvar. 

 

Vid val av leverantörer och samarbetspartners lägger vi stor vikt vid arbetsmiljö och miljömässiga aspekter. Vi verkar för att så många leverantörer och produkter som möjligt ska vara PEFC- och FSC-certifierade. I de fall leverantören inte är certifierad ska vi se till att produkten kommer från ansvarstagande leverantörer och att produkten framställs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar efter att våra produkter ska finnas med i alla de svenska miljödatabaserna.

 

Vi har en lång tradition att leverera skivmaterial vilket vi är stolta över. Vi värnar om vår framtid och kommer alltid att jobba för att ligga i framkant med att erbjuda de bästa produkterna med miljön i fokus.

PEFC

PEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar. PEFC märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification” och organisationen har medlemmar över hela världen.

FSC®

FSC står för ”Forest Stewardship Council®” och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Genom att handla med FSC-märkta produkter kan konsumenter och företag vara säkra på att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.

EUTR

EUTR är en förkortning av ”European Timber Regulation”, som är en EU förordning om timmer och trävaror (EUTR 995/2010) för att bekämpa handeln med olagligt avverkad timmer. Förordningen började tillämpas i mars 2013 och ålägger oss importörer att jobba systematiskt med tillbörlig aktsamhet (Due diligence system, dds), för att förhindra att produkter från olovligt avverkad skog tas in på marknaden inom EU. Det ställer bl a krav på dokumentation och spårbarhet.

BASTA

Basta är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter. Genom att registrera våra produkter i Bastas databas garanterar vi att produkterna klarar Bastas högt ställda krav på kemiskt innehåll.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor och verkar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter.

SundaHus

SundaHus är ett miljöbedömningssystem med syfte att erbjuder fastighetsägare tjänster för medvetna materialval. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Innehållet i produkterna dokumenteras samt bedöms utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.

Svanens Husproduktportal

Produkter som är listade i husproduktportalen kan användas i Svanenmärkta byggande.