Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor och verkar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter.