Ljungberg Fritzoe Miljö- & Hållbarhetspolicy

Miljö- och hållbarhetspolicy

Utöver att följa relevanta lagar och riktlinjer så har vi följande strategier och policys för att uppnå Ljungberg Fritzoe AB:s etiska riktlinjer som berör miljö- och hållbarhet;

Internt arbete

Vi skall hålla vår personal välutbildade i miljö- och hållbarhetsfrågor så de har rätt förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa sätt. Kontinuerligt utbildar vi vår personal gällande FSC- och PEFC certifieringar.

Timmerförordningen (EUTR)

Vi arbetar enligt timmerförordningen för att motverka olovlig skogsavverkning och detta uppnår vi genom att granska våra leverantörer och bedöma riskerna kring leverantörerna och de länder dessa finns i. Bedömningen ska baseras på dokumentation inhämtad från leverantören och från fysiska besök hos leverantören.

Positiva effekter av detta är förhindrande av förlorade inkomster och andra uteblivna vinster, samt förhindrande av avskogningar, klimatförändringar och förluster för den biologiska mångfalden. Socialt sett är olaglig skogsavverkning ofta kopplad till konflikter om mark och resurser, minskad makt för lokal- och ursprungsbefolkningar samt väpnade konflikter.

FSC- och PEFC- certifieringar

I och med dessa certifieringar ställs det krav på att vi arbetar efter fastställda rutiner som bidrar till en hållbar och spårbar leverantörskedja. Vårt arbete med detta säkerställs via en tredjepart som utför revisioner årligen.               

Vår strävan är att huvuddelen av våra produkter ska vara FSC- eller PEFC- certifierade. Detta är särskilt viktigt för oss när vi utför inköp från länder utanför EU då den är bättre kontrollerad genom att den är tredjepartsgranskad.

I de fall leverantören inte är certifierad skall vi tillse att produkten kommer från ansvarstagande leverantörer och att produkten framställs med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljövarudeklarationer (EPD)

I och med kraven att nybyggnationer ska kunna klimatdeklareras så har vi hög prioritet på att få in miljövarudeklarationer från våra leverantörer samt bidra till påtryckning så att de upprättar miljövarudeklarationer för deras produkter. Vi arbetar även med dessa frågor på koncernnivå.

Miljövarudatabaser och Byggvarudeklarationer

Vi strävar efter att i så stor mån som möjligt deklarera våra produkter på miljövarudatabaserna BASTA, Byggvarubedömningen, SundaHus och Svanens husproduktportal. Detta gör vi för att våra kunder alltid ska känna sig trygga med att använda våra produkter och för att vi ska kunna ha fullständig insyn i innehållet i våra produkter, så att de inte påverkar miljön och hälsan negativt.

I samband med deklarationerna av våra produkter upprättar vi även byggvarudeklarationer för dessa. De är digitala och finns tillgängliga både på vår hemsida och digitalt via BVD.

Utsläpp i samband med transport

Vi ska i den mån vi kan ha kontroll och en översyn på utsläppen i samband med transporter in och ut från lager. Detta gör vi genom att välja transportföretag som har stort fokus på dessa frågor, är transparenta avseende utsläppen samt de som klimatkompenserar.

Avseende våra tjänstebilar ställer vi krav på att de ska vara laddhybrider eller elbilar.

 

Thomas Ljungman, Verkställande Direktör.