SundaHus

SundaHus är ett miljöbedömningssystem med syfte att erbjuder fastighetsägare tjänster för medvetna materialval. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D. Innehållet i produkterna dokumenteras samt bedöms utifrån SundaHus bedömningskriterier baserat på leverantörernas dokumentation.

SundaHus bedömningskriterier är baserade på reglerna i Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 om klassificering och märkning, Europaparlamentets och rådets CLP förordning (EG) nr 1272/2008, och Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO.