Miljö & Hållbarhet

Miljöarbete på största allvar

Vi vill lämna efter oss något att vara stolta över. Därför tar vi på Ljungberg Fritzoe vårt miljöarbete på största allvar.

Vid val av leverantörer och samarbetspartners lägger vi stor vikt vid arbetsmiljö och miljömässiga aspekter. Vi verkar för att så många leverantörer och produkter som möjligt ska vara PEFC- och FSC-certifierade. I de fall leverantören inte är certifierad ska vi se till att produkten kommer från ansvarstagande leverantörer och att produkten framställs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar efter att våra produkter ska finnas med i alla de svenska miljödatabaserna.

Vi har en lång tradition att leverera skivmaterial vilket vi är stolta över. Vi värnar om vår framtid och kommer alltid att jobba för att ligga i framkant med att erbjuda de bästa produkterna med miljön i fokus.

Ljungberg Fritzoe Miljö- & Hållbarhetspolicy

Utöver att följa relevanta lagar och riktlinjer så har vi bifogade strategier och policys för att uppnå Ljungberg Fritzoe AB:s etiska riktlinjer som berör miljö- och hållbarhet.

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2023

Detta är Ljungberg Fritzoes hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 vilken är en integrerad del av förvaltningsberättelsen.

Läs mer
Hållbarhetsrapport 2023

PEFC

PEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk.

Läs mer
PEFC

FSC®

FSC står för ”Forest Stewardship Council®” och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Läs mer
FSC®

BASTA

Basta är ett vetenskapligt baserat system med syftet att fasa ut särskilt farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter.

Läs mer
BASTA

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor och verkar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter.

Läs mer
Byggvarubedömningen

EUTR

EUTR är en förkortning av ”European Timber Regulation”, som är en EU förordning om timmer och trävaror (EUTR 995/2010) för att bekämpa handeln med olagligt avverkad timmer.

Läs mer
EUTR

Klimatkompenserad Frakt

Ljungberg Fritzoe AB har under 2023 fraktat gods med ett totalt utsläpp motsvarande 314 398 kg koldioxid. Fraktus och Ljungberg Fritzoe AB har klimatkompenserat 100 % av dessa frakter för en bättre framtid och globala mål.

Läs mer
Klimatkompenserad Frakt

SundaHus

SundaHus är ett miljöbedömningssystem med syfte att erbjuder fastighetsägare tjänster för medvetna materialval.

Läs mer
SundaHus

Svanens Husproduktportal

Produkter som är listade i husproduktportalen kan användas i Svanenmärkta byggande.

Läs mer
Svanens Husproduktportal