PEFC

PEFC är världens största organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. Certifiering av skogsbruk och miljömärkning av skogsprodukter är skogsnäringens sätt att tala om för konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara som kommer från ansvarsfullt brukade skogar. PEFC märkningen på en träbaserad produkt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från skog som brukas enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljöer, sociala värden och skogsskötsel. PEFC står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification” och organisationen har medlemmar över hela världen.