EUTR

EUTR är en förkortning av ”European Timber Regulation”, som är en EU förordning om timmer och trävaror (EUTR 995/2010) för att bekämpa handeln med olagligt avverkad timmer. Förordningen började tillämpas i mars 2013 och ålägger oss importörer att jobba systematiskt med tillbörlig aktsamhet (Due diligence system, dds), för att förhindra att produkter från olovligt avverkad skog tas in på marknaden inom EU. Det ställer bl a krav på dokumentation och spårbarhet.