FSC®

FSC står för ”Forest Stewardship Council®” och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Genom att handla med FSC-märkta produkter kan konsumenter och företag vara säkra på att träråvaran kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk.