BVB Symbol Furu

Vi vill lämna efter oss något att vara stolta över. Därför tar vi på Ljungberg Fritzoe vårt miljöarbete på största allvar. 

Vid val av leverantörer och samarbetspartners lägger vi stor vikt vid arbetsmiljö och miljömässiga aspekter. Vi verkar för att så många leverantörer och produkter som möjligt ska vara PEFC- och FSC-certifierade. I de fall leverantören inte är certifierad ska vi se till att produkten kommer från ansvarstagande leverantörer och att produkten framställs med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar efter att våra produkter ska finnas med i alla de svenska miljödatabaserna.

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen  även social påverkan i leverantörsledet.  Vår produkt Furuplywood har av Byggvarubedömningen fått bedömningen ”Rekommenderas”.

Samtliga villkor nedan ska uppfyllas för totalbedömningen Rekommenderas:
• Alla innehållskriterier är bedömda som Rekommenderas.
• Inget livscykelkriterium är bedömt som Undviks.
• Minst 50 % av de för varan relevanta livscykelkriterierna är bedömda som Rekommenderas.

Vi har levererat skivmaterial under lång tid och planerar att fortsätta med det i många generationer framöver. Vi vill lämna efter oss något att vara stolta över.

Läs mer om Byggvarubedömningens kriterier här: https://byggvarubedomningen.se/globalassets/bedomningar/kriterier-5.0.pdf

Länk till produktsidan för Furuplywood finner ni här: https://ljungbergfritzoe.se/product/furuplywood/