Vi klimatkompenserar vår frakt

Som en del i vårt miljöarbete klimatkompenserar vi vår frakt. Ljungberg Fritzoe AB har under 2022 fraktat gods med ett totalt utsläpp motsvarande 380 ton koldioxid. Med stort engagemang och lyhördhet har bolaget samarbetat med Fraktus för att minimera miljöpåverkan i varje frakt genom att värdera transportsätt, transportör och frakttjänst. Fraktus och Ljungberg Fritzoe AB har klimatkompenserat 100 % av dessa frakter för en bättre framtid och globala mål. Årets senaste miljöprojekt tillsammans med ZeroMission var ett energiprojekt i Kenya certifierat enligt Gold Standard och ett trädplanteringsprojekt i Tanzania certifierat enligt Plan Vivo.