Ljungberg Fritzoes hållbarhetsrapport 2023

Nu är Ljungberg Fritzoes hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2023 publicerad. Hållbarhetsredovisningen är en integrerad del av förvaltningsberättelsen.

Ladda ner den här.

Julia Ljungberg

Hållbarhetsansvarig


+46 76 306 97 92