Vi vill lämna efter oss något att vara stolta över. Därför tar vi på Ljungberg Fritzoe vårt miljöarbete på största allvar.

Vid val av leverantörer och samarbetspartners lägger vi stor vikt vid arbetsmiljö och miljömässiga aspekter. Vi strävar efter att våra produkter ska finnas med i alla de svenska miljödatabaserna.

Vi har en lång tradition att leverera skivmaterial vilket vi är stolta över. Vi värnar om vår framtid och kommer alltid att jobba för att ligga i framkant med att erbjuda de bästa produkterna med miljön i fokus.

Därför är vi stolta att kunna meddela våra kunder att nu är även våra hyllplan och K-plywood Twin med i Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen (BVB) är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor och verkar för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. BVBs bedömningar utgår från det kemiska innehållet i produkterna samt ett antal livscykelaspekter.

För fullständig information och dokumentation om produkterna, se produktsidorna för Hyllplan respektive K-plywood Twin.