Naturligt och hållbart

Kebony - det hållbara valet

Kebony är känt för att specialisera sig på att omvandla hållbara träslag som tall till det patenterade och miljövänliga Kebonyträet. Det högkvalitativa Kebonyträet är Svanenmärkt och erbjuder en underhållsfri och formstabil lösning som är idealisk att använda utomhus som beklädnad, terrasser, utemöbler, bullerskärmar och bryggdäck.

Decking Character

Kebony Character, tillverkad av Pinus Sylvestris, impregneras med biobaserad vätska. Tekniken ger djup brun färg, och träet får en naturlig silvergrå patina efter exponering för sol och regn.

1. Huvudsakliga användningsområden:

- Perfekt för utomhusbruk med fokus på hållbarhet och lågt underhåll.

- Tillverkat av virke impregnerat med biobaserad vätska.

- Patenterad Kebony® teknologi ger stabilt och hållbart trä.

2. Produktsäkerhet:

- Miljövänligt och giftfritt material för användning och bortskaffning.

3. Bearbetning / vidare behandling:

- Kan bearbetas med vanliga träverktyg.

- Kebony Character kräver ingen vidare ytbearbetning.

- Kebony Clear kan slipas, borstas, hyvlas och profileras utan att påverka prestanda.

4. Formstabilitet:

- Naturligt trä som förbättrar formstabiliteten genom Kebony-processen.

- Svällning vid fuktighet är begränsad till 6 % för Character och 4 % för Clear.

5. Utseende & Ytbehandling (efter installation):

- Mörkbrun färg som över tiden utvecklar silvergrå patina.

- Ytbehandling med olja, bets eller färg kan minska grå effekt eller förändra träets färg.

- Ytbehandlingen följer tillverkarens instruktioner.

6. Kebony + metaller:

- Rostfritt stål är att föredra för beslag, men aluminium kan användas.

- Kopparbeslag kan få färgvariationer från avrinning av Kebony.

7. Underhåll av obehandlat Kebonyträ:

- Använd rengöringsprodukter med försiktighet och följ tillverkarens anvisningar.

- Undvik högtryckstvätt direkt mot träytan.

- Rengöring kan göras med borste och vatten.

8. Förvaring:

- Förvara brädor i originalförpackning eller inplastade under skydd innan installation.

9. Bortskaffande av avfall:

- Spillprodukter kan bortskaffas som obehandlat trä, inklusive förbränning.

Produktfördelar

 • Kebony Character är tillverkad av Pinus Sylvestris, behandlad med biobaserad vätska.

 • Patenterad Kebony® teknologi ger träet lång hållbarhet och exklusivt utseende.

 • Perfekt för utomhusbruk, behåller sitt vackra utseende över tid.

 • Hållbart alternativ till tropiskt trä, minskar miljöpåverkan.

 • Enkelt att underhålla, kräver minimalt med skötsel.

 • Idealiskt för däck, terrasser, fasader och andra utomhusapplikationer.

Dokumentation:

Monteringsanvisning Decking

EPD Character Decking

Användarhandbok

Säkerhetsdatablad

Produktblad finns under respektive artikelnummer.

Produktfilm:

Kebony Decking

Det här är Kebony 

Monteringsvideo:

Monteringsvideo Kebony Character Decking

Decking Clear

Kebony Clear, från Pinus Radiata, impregneras med biobaserad vätska. Patenterad Kebony® teknologi ger hållbart och exklusivt trämaterial.

1. Huvudsakliga användningsområden:

- Perfekt för utomhusbruk med fokus på hållbarhet och lågt underhåll.

- Tillverkat av virke impregnerat med biobaserad vätska.

- Patenterad Kebony® teknologi ger stabilt och hållbart trä.

2. Produktsäkerhet:

- Miljövänligt och giftfritt material för användning och bortskaffning.

3. Bearbetning / vidare behandling:

- Kan bearbetas med vanliga träverktyg.

- Kebony Character kräver ingen vidare ytbearbetning.

- Kebony Clear kan slipas, borstas, hyvlas och profileras utan att påverka prestanda.

4. Formstabilitet:

- Naturligt trä som förbättrar formstabiliteten genom Kebony-processen.

- Svällning vid fuktighet är begränsad till 6 % för Character och 4 % för Clear.

5. Utseende & Ytbehandling (efter installation):

- Mörkbrun färg som över tiden utvecklar silvergrå patina.

- Ytbehandling med olja, bets eller färg kan minska grå effekt eller förändra träets färg.

- Ytbehandlingen följer tillverkarens instruktioner.

6. Kebony + metaller:

- Rostfritt stål är att föredra för beslag, men aluminium kan användas.

- Kopparbeslag kan få färgvariationer från avrinning av Kebony.

7. Underhåll av obehandlat Kebony-trä:

- Använd rengöringsprodukter med försiktighet och följ tillverkarens anvisningar.

- Undvik högtryckstvätt direkt mot träytan.

- Rengöring kan göras med borste och vatten.

8. Förvaring:

- Förvara brädor i originalförpackning eller inplastade under skydd innan installation.

9. Bortskaffande av avfall:

- Spillprodukter kan bortskaffas som obehandlat trä, inklusive förbränning.

Produktfördelar

 • Kebony Clear är tillverkad av Pinus Radiata, behandlad med biobaserad vätska.

 • Patenterad Kebony® teknologi ger träet lång hållbarhet och exklusivt utseende.

 • Perfekt för utomhusbruk, behåller sitt vackra utseende över tid.

 • Hållbart alternativ till tropiskt trä, minskar miljöpåverkan.

 • Enkelt att underhålla, kräver minimalt med skötsel.

 • Idealiskt för däck, terrasser, fasader och andra utomhusapplikationer.

Dokumentation

Monteringsanvisning Decking

EPD Character Decking

Användarhandbok

Säkerhetsdatablad

Produktblad finns under respektive artikelnummer.

Produktfilmer

Kebony Decking

Det här är Kebony 

Monteringsfilm

Monteringsvideo Kebony Clear Decking

Beklädnad

Kebony Character, tillverkad av Pinus Sylvestris, impregneras med biobaserad vätska. Tekniken ger djup brun färg, och träet får en naturlig silvergrå patina efter exponering för sol och regn.

1. Huvudsakliga användningsområden:

- Perfekt för utomhusbruk med fokus på hållbarhet och lågt underhåll.

- Tillverkat av virke impregnerat med biobaserad vätska.

- Patenterad Kebony® teknologi ger stabilt och hållbart trä.

2. Produktsäkerhet:

- Miljövänligt och giftfritt material för användning och bortskaffning.

3. Bearbetning / vidare behandling:

- Kan bearbetas med vanliga träverktyg.

- Kebony Character kräver ingen vidare ytbearbetning.

- Kebony Clear kan slipas, borstas, hyvlas och profileras utan att påverka prestanda.

4. Formstabilitet:

- Naturligt trä som förbättrar formstabiliteten genom Kebony-processen.

- Svällning vid fuktighet är begränsad till 6 % för Character och 4 % för Clear.

5. Utseende & Ytbehandling (efter installation):

- Mörkbrun färg som över tiden utvecklar silvergrå patina.

- Ytbehandling med olja, bets eller färg kan minska grå effekt eller förändra träets färg.

- Ytbehandlingen följer tillverkarens instruktioner.

6. Kebony + metaller:

- Rostfritt stål är att föredra för beslag, men aluminium kan användas.

- Kopparbeslag kan få färgvariationer från avrinning av Kebony.

7. Underhåll av obehandlat Kebony-trä:

- Använd rengöringsprodukter med försiktighet och följ tillverkarens anvisningar.

- Undvik högtryckstvätt direkt mot träytan.

- Rengöring kan göras med borste och vatten.

8. Förvaring:

- Förvara brädor i originalförpackning eller inplastade under skydd innan installation.

9. Bortskaffande av avfall:

- Spillprodukter kan bortskaffas som obehandlat trä, inklusive förbränning.

Produktfördelar

 • Kebony Character är tillverkad av Pinus Sylvestris, behandlad med biobaserad vätska.

 • Patenterad Kebony® teknologi ger träet lång hållbarhet och exklusivt utseende.

 • Perfekt för utomhusbruk, behåller sitt vackra utseende över tid.

 • Hållbart alternativ till tropiskt trä, minskar miljöpåverkan.

 • Enkelt att underhålla, kräver minimalt med skötsel.

 • Idealiskt för däck, terrasser, fasader och andra utomhusapplikationer.

Dokumentation

Monteringsanvisning Beklädnad

EPD Character Beklädnad

Användarhandbok

Säkerhetsdatablad

Produktblad finns under respektive artikelnummer.

Produktfilmer

Kebony Beklädnad

Det här är Kebony