Fibercementskivor

Fibercementskivor är tillverkad av giftfria naturliga mineraler; huvudsakligen cement, sand, vatten och cellulosafibrer. Den har en unik sammansättning med fysiska och mekaniska egenskaper som gör den överlägsen andra byggskivor. Skivan är stark och hållbar och tappar inte sin styrka på grund av fukt, slag och värme. Skivan är klassad i den högsta kategorin för obrännbart material A1 och uppfyller kravet för tändskyddande beklädnad. Skivan är dessutom resistent mot mögel och röta samt har även motståndskraft mot de flesta förekommande kemikalier inom t ex industrin. Exempel på användningsområden är som beklädnadsskiva i till exempel förråd, garage, soprum, miljöstationer, skolor, lantbruk, industri, mm. Skivan kan även användas som vindskyddsskiva, takfotsinklädnad, fasadbeklädnad, gavelspetsar, sockelskiva, blindbottenskiva, etc. Vi tillhandahåller också Steni Sockelskivor för beklädnad av grundmurar, socklar, stödmurar, mm. Dessa är idealiska att använda som beklädnad av grundmurar, socklar, stödmurar, garage och bodar. Skivan är fuktbeständig, miljövänlig, slagfast, underhållsfri och enkel att montera.