Klimatkompenserad Frakt

Ljungberg Fritzoe AB har under 2023 fraktat gods med ett totalt utsläpp motsvarande 314 398 kg koldioxid. Med stort engagemang och lyhördhet har bolaget samarbetat med Fraktus för att minimera miljöpåverkan i varje frakt genom att värdera bl a transportsätt, transportbolag, frakttjänst och bränsle/drivkälla. Fraktus och Ljungberg Fritzoe AB har klimatkompenserat 100 % av dessa frakter för en bättre framtid och globala mål. Årets miljöprojekt tillsammans med ZeroMission var ett energiprojekt i Kenya certifierat enligt Gold Standard och ett trädplanteringsprojekt i Uganda certifierat enligt Plan Vivo.