Ljungberg Fritzoe

Konstruktionsplywood

Konstruktions-byggplywood

Konstruktionsplywood finns i många varianter, men tillverkas oftast av barrträ, dvs gran (spruce) eller fur (radiata pine/maritime pine). Konstruktionsgodkänd plywood ska vara CE-märkt enligt system 2+ och för att göra en korrekt bedömning av skivans egenskaper hänvisas till respektive skivas prestandadeklaration (DoP = Declaration of Performance). Sedan 1 september 2016 finns en ny frivillig klassificering i Sverige, 15/50 och 20/70 som bygger på redovisade hållfasthetsvärden med avseende på böjstyrka.

För att klassificera plywooden i 15/50 ska skivan klara böjhållfasthet min 15 MPa och E-modul 5000 MPa. För den högre klassen 20/70 gäller böjhållfasthet min 20 MPa och E-modul min 7000 MPa.

Skivorna är oftast putsade båda sidor och med en yta där öppna sprickor, kvistar och kvisthål är tillåtna.

K-plywood används till bärande konstruktioner, väggar, tak, golv, snickerier, emballage/förpackningar, beklädnad, skydd, etc.

Vi lagerhåller bl a följande varianter:

K-plywood, Nordic Spruce 20/70

K-plywood, Wisa-Spruce 20/70

K-plywood, Araucoply

K-plywood, Selex

Väggplywood, Tebowall och Wisa-wall Ergo

Takplywood, Wisa-Roof