info@ljungbergfritzoe.se
+46(0)155-26 78 10
sv
/
en

Produktbeskrivning

Hård board eller träfiberskivor består av träfibrer som frilagts industriellt och som formas till en skiva i en våt process. De våta fibrerna filtas ihop och binds ytterligare samman genom att de naturliga fiberbindningarna i trä (lignin) återbildas då skivan varmpressas. Genom att variera presstrycket får man olika typer av träfiberskivor. I regel behövs inga tillsatser av lim vid tillverkning av konventionella träfiberskivor varför de kan anses som extra allergivänliga då formaldehydhalten är minimal (samma andel som i naturligt trämaterial).
Den färdiga skivan har en slät framsida och en präglad baksida (viramönstrad).
Hård board har god hållfasthet, kan målas och är lättbearbetad. Skivorna innehåller varken hälso- eller miljöskadliga ämnen.

Densiteten är c:a 940 kg/m3.
Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

Art Nr Benämning Tjocklek Längd Bredd Antal/ pall PEFC FSC BVD Basta Svanens  HPP Sunda Hus BVB
50500 Board, Hård
500027 Board, Lion Protect 2,7 1220 2440 150
500030 Board, Hård 3,0 1220 2440 150
500039 Board, Hård Lion 3,0 1220 2440 150
500033 Board, Hård 3,0 1220 610 400
500034 Board, Hård 3,0 1220 2440 150
500036 Board, Hård 3,0 1145 2440 150
501032 Board, Hård 3,0 50 2440 280
500037 Board, Hård 3,0 1220 3050 150
500041 Board, Hård 4,8 1220 2440 75
500061 Board, Hård 6,0 1220 2440 50
50500 Board, Emballage/pall-lock
500031 Board, Hård 3,0 1200 800 250
500038 Board, Hård 3,0 800 600 500
501030 Board, Hård, två kapade hörn diagonalt 3,0 1145 745 250
501031 Board, Hård, två kapade hörn diagonalt 3,0 745 545 500

Användningsområden

Skydd och emballage.

Har du frågor om Hård board?

Kontakta oss på +46(0)155-26 78 10 eller info@ljungbergfritzoe.se